Cloud rešenja

U korak sa potrebama tržišta i brzim tehnološkim promenama, sve više kompanija obezbeđuju svoja IT rešenja u cloud-u ili su na putu ka tome. Za prelazak na cloud je potrebna temeljna analiza IT strategije, infrastrukture i poslovnih potreba.

Kako biste optimizovali troškove i obezbedili potreban poslovni kontinuitet, veoma je bitno da odlučite koje poslovne procese želite da prebacite na cloud i kada.


Poslovanje u oblacima

Da bi iskoristili prednosti cloud platforme, važno je da na pravi način isplanirate prelazak na cloud. Bez adekvatne ekspertize i iskustva u planiraju, definisanju, usvajanju, testiranju, migraciji i upravljanju cloud servisima, ovaj proces može biti pravi izazov.

 • Pozitivan uticaj na budžet

  Jedan od glavnih razloga zašto se kompanije odlučuju za cloud je ušteda koja je ostvaruje upotrebom cloud platforme. Veliki izdaci za kupovinu hardvera i softvera i njihovog podešavanja i pokretanja u on-site data-centrima su eliminisani, baš kao i troškovi održavanja servera, server sala… Prednost je što se plaća samo ono što se koristi za vreme za koje Vam je i potrebno.

 • Skalabilnost i fleksibilnost

  Poslovanje postaje fleksibilnije jer je većina cloud servisa dostupna uz odgovarajuću pretplatu za svega nekoliko minuta. Cloud usluge (computing power, storage, bandwidth) možete koristiti tačno onoliko koliko Vam trebaju i mogu se povećavati ili smanjivati potrebe u skladu sa potrebama Vašeg poslovanja. To znači, ako su Vam usluge potrebne na svega par meseci, možete ih brzo i jednostavno koristiti bez kupovine hardvera/softvera, nakon čega jednostavno prestajete sa plaćanjem pretplate i nemate dodatnih troškova.

 • Produktivnost

  On-site data-centri zahtevaju dosta podešavanja, zakrpa i jednostavno „jedu“ vreme Vašeg IT sektora. Poslovanje u cloud-u rešava ovaj problem, tako da ostavlja Vašem IT timu vreme za rešavanje značajnijih poslovnih ciljeva.

 • Uvek upgrade-ovano na najnoviju verziju

  Usluge na cloud-u su redovno upgrade-ovane na najnovije generacije što Vam omogućava brži i efikasniji hardver, smanjuje se mrežna latentnost za aplikacije i povećava se ekonomija obima.

 • Brza i jednostavna podrška

  Proces prebacivanja na cloud ne mora da bude komplikovan. Tu smo da Vam pomognemo u donošenju ovih odluka. Zato nas slobodno kontaktirajte na mail prodaja@smart.rs
  ili na telefon +381 65 4728 200.

 • Tipovi Cloud usluga

  IaaS – Infrastructure as a service

  Insfrastruktura kao servis je usluga gde kompanije iznajmljuju servere za rad i skladištenje u cloud-u. Korisniku je kao usluga pružena mogućnost korišćenja računarske infrastrukture u vidu virtuelne platforme. Mogu da pokreću bilo koji operativni sistem ili aplikacije na iznajmljenim serverima bez troškova održavanja i rada tih servera.

  Serverless computing

  Serverless computing je arhitektura u kojoj izvršavanjem koda u potpunosti upravlja cloud provajder, umesto tradicionalne metode razvijanja aplikacija i njihove primene na serverima. To znači da programeri ne moraju da brinu o upravljanju, obezbeđivanju i održavanju servera prilikom postavljanja koda.

  PaaS Platform as a service

  Platforma kao servis je model gde nezavisni provajder korisnicima isporučuje razvojno kruženje i potreban paket softverskih podsistema potrebnih za razvoj softvera, tj. hardverske i softverske alate putem interneta. PaaS projvader hostuje hardver i softver na sopstvenoj infrastrukturi.

  SaaS Software as a service

  Softver kao servis je način isporuke aplikacija putem interneta kao usluga. Umesto da instalirate i održavate softver, vi mu pristupate putem interneta, a da pri tom ne morate da brinete o upravljanu softverom i hardverom. Softver se licencira na osnovu pretplate i centralno se hostuje.

 • Tipovi Cloud deploymenta

  Public cloud

  Public cloud nude nezavisni provajderi javnog interneta, čineći ih dostupnim svima koji žele da ga koriste ili kupe. Oni mogu biti besplatni ili se prodaju na zahtev, omogućavajući kupcima da plaćaju samo po upotrebi za CPU cikluse, skladište ili bandwidth koji troše. Za upravljanje i održavanje sistema, zadužen je provajder. Public cloud se može primeniti brže od lokalne infrastrukture sa gotovo beskrajno skalabilnom platformom. Svaki zaposleni u kompaniji može koristiti istu aplikaciju iz bilo koje kancelarije ili filijale koristeći izabrani uređaj sve dok može pristupiti internetu. Public cloud može biti jednako siguran kao i dobro postavljen Private cloud, ako provajder koristi odgovarajuće bezbednosne metode (sistem za otkrivanje i sprečavanje upada).

  Private cloud

  Private cloud je usluga koja se nudi putem interneta ili privatne interne mreže i samo za odabrane korisnike. Takođe se naziva internim ili korporativnim cloud-om. Uz self-service, skalabilnost i elastičnost, dodatnu kontrolu i prilagođavanje dostupne iz namenskih resursa preko računarske infrastrukture koja se hostuje lokalno, private cloud omogućava viši nivo sigurnosti i privatnosti putem firewall-a kompanije i internog hostinga kako bi osigurali da operacije i osetljivi podaci nisu dostupni nezavisnim provajderima. Kod Private cloud-a, IT odeljenje kompanije je odgovorno za troškove i odgovornost upravljanja.

  Dva modela cloud usluga se mogu isporučiti u private cloud-u: IaaS i PaaS. Takođe se mogu kombinovati sa Public cloud-om hibridni model koji korisnicima obezbeđuje dodatni prostor i uvećava mogućnosti kako rastu potrebe.

  Hybrid cloud

  Hybrid cloud kombinuje on-premises datacentar (Private cloud) i Public cloud, dozvoljavajući podacima i aplikacijama da budu deljene među njima. Kada se potreba za radom i obradom poveća iznad mogućnosti lokalnog centra za obradu podataka, organizacije mogu da koriste cloud za trenutno uvećavanje ili smanjivanje kapaciteta za rukovanje viškom kapaciteta. Takođe im omogućava da izbegnu vreme i troškove kupovine, instaliranja i održavanja novih servera koji im možda neće uvek biti potrebni.

REFERENCE

српски