eAukcija

Elektronski sistemi za nadmetanje postaju norma u mnogim zemljama. Mnoge vladine organizacije postavljaju moderne portale za sprovođenje svih tenderskih postupaka i elektronskih aukcija i licitacija na mreži.


Cilj je da se ostvari veća transparentnost procesa, kao i fer nadmetanje i najbolja cena.

Za potrebe raznih Ministarstva, razvili smo softversko rešenje koje će obuhvatati kompletan proces pripreme, organizacije i realizacije ovih postupaka, ali i automatizovati radne procese koji dugo traju, optimizovati operacije i uvesti novi nivo efikasnosti i bezbednosti svim učesnicima procesa.

TRANSPARENTNOST PROCESA
AUTOMATIZACIJA PROCESA
MOBILNOST KORISNIKA
BEZBEDNOST UČESNIKA
FER CENA

REFERENCE

српски