Elektronska pisarnica - Elpis

Elektronska pisarnica Smart Elpis omogućava Vašoj organizaciji digitalizaciju poslovanja i automatizovanje zahtevnih zadataka i procesa koji se odnose na dokumentaciju. Putem našeg rešenja, na jednostavan način obuhvatićete svu dokumentaciju koja se prima u pisarnicu i arhivu i automatski će se dalje vršiti raspodela i interna dostava u okviru organizacije.Glavna prednost ovog aplikativnog rešenja je što optimizujete operacije i uvodite novi nivo efikasnosti i bezbednosti u vaše poslovanje pretvaranjem dokumenata u zapise. Uz to jednostavna je za korišćenje i u skladu je sa zakonskom regulativnom.

 • Povećajte efikasnost

  • Digitalizacijom dokumenata smanjujete mogućnost greške pri razvrstavanju dokumenata
  • Smanjujete rizik gubitka dokumenata na minimum
  • Smanjujete troškove kopiranja i štampanja
  • Skraćujete vreme prijema i obrade predmeta
  • Pretrage su ubrzane i pojednostavljene
  • Upravljate zaštitom Vaših poverljivih podataka

 • Intuitivni i jednostavni rad

  Svaki dokument koji ulazi ili izlazi iz organizacije zavodi se pod određenim delovodnim brojem, skenira se i u svom elektronskom obliku zavodi u bazu podataka. Na taj način je formirana centralna baza dokumentacije i informacija i svi elektronski dokumenti su dostupni u bilo kom vremenskom periodu, bez obzira na njegovu fizičku lokaciju.

 • Automatizovana interna raspodela dokumentacije i obaveštenja interesnim grupama

  Interna raspodela dokumentacije se definiše prilikom zavođenja i može biti po organizacionim grupama ili pojedinačnim licima. Notifikacije se ciljnim grupama automatski isporučuju putem email-a i detalji predmeta su odmah dostupni. Ostvaruje se potpuna kontrola nad dokumentima, pravovremeno informisanje i brzo reagovanje i rešavanje predmeta.

 • Brza i bezbedna pretraga

  Upotrebom ponuđenih opcija pretrage, ostvaruje se znatna ušteda u vremenu potrebnom za obradu i pronalaženje odgovarajućeg dokumenta, uz dodeljene autorizacije zaposlenih. Dokumenti su zaštićeni i uvek čitljivi. Minimizovan je i rizik gubljenja ili uništavanja dokumenta usled loših uslova čuvanje.

  Polise bezbednosti se primenjuju za pojedinačne korisnike i definisane grupe. Tako se obezbeđuje apsolutna bezbednost kada je u pitanju neovlašćeni pristup podacima i informacijama.

 • Moduli i sekcije rešenja

  Modul za zaposlene

  Modul za zaposlene obuhvata prijem predmeta, pretragu dokumenata po različitim kriterijumima, pregled predmeta i preuzimanje priloženih dokumenata, sve klasifikovano kroz sekcije Moja pošta, Pretraga i Detalji predmeta. *U zavisnosti od dodeljene uloge razlikuju se prava pregleda predmeta.

  Pisarnica

  Ovaj modul je usmeren na Pisare koji zavode predmete u delovodniku, vrše pretrage, izmene i pregled predmeta i kreiraju i preuzimaju evidencije. Uz Delovodnik, sadrži i druge važne evidencije dokumentacije – Internu dostavnu knjigu, Dostavnu knjigu pošte i Popis akata. Evidencije se mogu generisati prema različitim kriterijumima i dalje generisati u pdf formatu.

  Delovodnik
  • Dodavanje novog osnovnog broja
  • Pretraga predmeta po više kriterijuma
  • Pristup detaljima predmeta
  • Dodavanje podbroja u okviru određenog osnovnog broja
  • Kretanje između podbrojeva određenog osnovnog broja
  • Mogućnost izmene pojedinih podataka
  • Dodavanje, izmena i brisanje priloženih dokumenata
  • Spajanje predmeta

  Interna dostavna knjiga

  Dostavna knjiga pošte
  • Prijemna knjiga pošte (preporuke)
  • Inostrana knjiga pošte
  • Obična pisma
  • Zbirna knjiga pošte
  • Dostavna knjiga za mesto

  Popis akata
  • Popis akata
  • Omot spisa
  • Spisak dokumenata

  Podešavanje aplikacije
  Modul za administratore omogućava dodavanje zaposlenih, kreiranje različitih šifarnika, definisanje organizacionih jedinica, definisanje dostave i vršenje preseka delovodnika.

 • Arhiviranje dokumenata

  ELPIS omogućava kreiranje Arhivske knjige u formi tabele i izvoz prepisa Arhivske knjige za potrebe štampe i dostave nadležnom Arhivu.
  Arhivska građa koja se vodi na ovaj način je efikasno pohranjena, zaštićenja i dostuplna u svakom trenutnku.

 • Zanimljive statistike

  Na temu rada sa dokumentima i produktivnosti zaposlenih je rađeno dosta istraživanja. Jedno od takvih je i Cooper’s and Lybrand istraživanje, prema kojem:

  • 90% dokumenta u organizaciji prolazi kroz više ruku nego što je potrebno
  • 19 puta, u proseku, se dokument kopira u svom životnom ciklusu
  • obim dokumentacije se svake godine povećava za 22%
  • 7,5% svih dokumenata se izgubi
  • 3% dokumenata se pogrešno zavede
  • do 50% vremena, zaposlenih koji barataju sa dokumentacijom, se potroši na pronalaženje dokumentacije i traženje informacija, a samo 5-15% na čitanje informacija
  • papirni dokumenti vremenom blede i zahtevaju dodatni skladišni prostor

  U potpunosti otklonite ili minimizujte ove probleme rada sa dokumentacijom, uz rešenje Smart Elpis i podignite Vašu efikasnost, produktivnost i bezbednost na potpuno novi nivo.

REFERENCE

KONTAKT

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  српски