Extranet Portali

Povežite svoje spoljne korisnike sa unutrašnjom mrežom pomoću ekstranet portala!

Ekstranet portali omogućavaju kontrolisan pristup značajnim i kritičnim podacima i uslugama kompanije relevantnim trećim stranama (partnerima, dobavljačima, nezavisnim poslovnim saradnicima, klijentima…) i to na siguran i bezbedan način.

U vrhu prioriteta za svaku organizaciju je pružanje moćne korisničke usluge i iskustva, a naši ekstranet portali izgrađeni na Microsoft SharePoint tehnologiji, poboljšavaju široki spektar odnosa na koje računa poslovanje. Dajte timovima jedan centralni, bezbedni prostor za komunikaciju, saradnju i razmenu informacija sa trećim licima kako bi u svakom momentu išli ka zajedničkom cilju.


Povežite se, komunicirajte i sarađujte na integrisanoj platformi prilagođenoj Vašim potrebama!

 • Povezivanje sa korisnicima

  Ekstranet Vam može obezbediti centralizovano, self-servis mesto za Vaš klijente gde će dobiti relevantne informacije koje traže, mesto gde će moći da pronađu pomoć, gde će Vam dati povratne informacije (feedback) i gde će ostvariti direktnu interakciju sa Vašim brendom.

 • Saradnja koja vodi stvaranju prednosti na globalnom tržištu

  Ekstranet Vam omogućava trenutnu komunikaciju i saradnju na projektima i logističkim aspektima presudnim sa poslovne operacije sa svim spoljnim učesnicima, i tako daju kompaniji prednost na globalnom tržištu. Kroz ekstranet portale, omogućeno Vam je jačanje veza sa spoljnom mrežom, pokretanje inovacija i razmenu znanja na jedinstvenoj i bezbednoj platformi.

 • Povezivanje sa partnerima

  Deljenjem up-to-date strateških informacija i kolaboracijom na zajedničkim projektima, Vi i Vaš partneri ćete biti informisani u kontinuitetu i tako ostvariti prednost u odnosu na Vaš konkurenciju. Ekstranet sajt Vam omogućava sigurno mesto za eksternu komunikaciju i kolaboraciju sa pouzdanim poslovnim partnerima.

 • Koordinacija sa dobavljačima

  Unapređena komunikacija između kupaca i dobavljača može povećati efikasnost na obe strane. Sa stanovišta dobavljača, ekstranet može doprineti boljoj vidljivosti ponude. Sa stanovišta kupca, ekstranet omogućava self-service kupovinu i upravljanje plaćanjem.

 • Zašto vam je potreban ekstranet sajt

  Pored navedenih funkcionalnosti koje poseduju web sajtovi, ključne funkcionalnosti ekstranet sajtova su:

  • Izolacija podataka unutar produkcione mreže – spoljašnji pristup je omogućen preko periferijske DMZ mreže
  • Održavanje podataka u okviru jedne mreže
  • Laka kontrola pristupa
  • Realizacija sa odvojenom ili zajedničkom AD infrastrukturom
  • Infrastrukturna komunikacija pomoću prilagođenih web servisa

 • Prednosti

  Pored prednosti navedenih za Web sajt, ističemo još:

  AUTENTIFIKACIJA I SIGURNOST

  KREIRANJE WEB SERVISA

  INTEGRACIJA I KOMUNIKACIJA SA DRUGIM INFRASTRUKTURNIM SLOJEVIMA
  PERIFERIJSKA MREŽA

REFERENCE

KONTAKT

  српски