Portal za uvođenje i kontrolu zahteva ISO standarda Eliso

Uvođenje ISO standarda je ozbiljan i zahtevan posao prilikom kojeg se mora voditi veliki broj evidencija koje su potrebne da bi standard bio prihvaćen i uveden u potpunosti.


Ukoliko tragate za efikasnim i pouzdanim softverom koji je jednostavan za upotrebu i ima prihvatljivu cenu, a koji bi Vašoj kompaniji trebao da pomogne da uvede, primeni i održi Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima ISO standarda i drugih standarda kvaliteta, Smart Eliso je pravo rešenje za Vas.

INTUITIVNO REŠENJE
SKALABILNO
UVEK AŽURNO
BEZBEDNO
 • Uvođenje ISO standarda

  Prilikom uvođenja standarda kvaliteta ispoljavaju se sledeći problemi:

  • Teška i spora distribucija dokumenata,
  • Visoki troškovi održavanja (štampanje dokumenata),
  • Kontrola pristupa dokumentima,
  • Kontrola upotrebe validne verzije,
  • Obaveštavanje korisnika o svim izmenama u sistemu,
  • Zajednički rad na dokumentima sistema kvaliteta.

 • Efikasan i pouzdan softver

  Smart Eliso je integralni softver za podršku prilikom uvođenja, kao i za primenu i održavanje već postojećeg sistema kvaliteta koji će odgovarati svim Vašim potrebama i biti u skladu sa zahtevima ISO standarda i drugih standarda kvaliteta.
  Omogućava Vam vođenje i grupisanje svih potrebnih dokumenata i zapisa koje zahteva sistem menadžmenta kvaliteta – politike, poslovnici, procedure, uputstva, pravilnici, kodeksi, obrasci i itd.

  Pomoću Smart Eliso rešenja, korisnici mogu voditi zapise o svim reklamacijama i neusaglašenostima, idejama za razvoj, planovima unapređenja, evidencijama o planiranim i održanim edukacijama kadrova i itd.

  POLITIKE I PRAVILNICI
  PROCEDURE I UPUTSTVA
  REKLAMACIJE I NEUSAGLAŠENOSTI
  IDEJE ZA RAZVOJ
  PLANOVI UNAPREĐENJA
  EVIDENCIJE
  KPI-JEVI
  KODEKSI
  OBRASCI
 • Prednost rešenja Smart Eliso

  • Centralna baza dokumentacije i informacija
  • Brza i laka distribucija dokumenata
  • Kontrola upotrebe validne verzije dokumenata
  • Kontrola pristupa dokumentima i zapisima
  • Obaveštavanje korisnika o izmenama u sistemu
  • Automatizacija poslovnih procesa
  • Centralizovano mesto za vođenje zapisa o sistemu kvaliteta
  • Integracija sa Microsoft Office aplikacijama
  • Pretraga dokumenata po sadržaju

 • Moduli rešenja

  Smart Eliso se sastoji od sledećih modula:

  DOKUMENTACIJA

  Deo portala namenjen za kontrolu i upravljanje internim i eksternim dokumentima i obrascima.

  PROCESI

  Definisanje i upravljanje međusobno povezanih i međusobno delujućih aktivnosti koje ulazne elemente pretvara u izlazne.

  OBUKA ZAPOSLENIH

  Obuka, razvoj i kontrola stručnog usavršavanja kadrova.

  PROVERE

  Deo portala namenjen za utvrđivanje stepena ispunjenosti zahteva sistema menadžmenta kvaliteta.

  ORGANIZACIJA

  Deo portala namenjen za vođenje evidencija i zapisa o zaposlenima i pripadajućoj opremi sa uspostavljenim odgovornostima, ovlašćenjima i odnosima.

  UPRAVLJANJE KVALITETOM

  Deo portala namenjen za praćenje koordinisanih aktivnosti za vođenje organizacije u odnosu na kvalitet i upravljanje tim aktivnostima (menadžment reklamacijama, zahtevima kupaca, stalnim poboljšanjima, ciljevima kvaliteta itd).

  NEUSAGLAŠENOST

  Deo portala namenjen za registrovanje i praćenje  zapisa o svim neispunjenim zahtevima, korektivnim i preventivnim merama koje se preduzimaju radi otklanjanja istih.

  RIZICI

  Sistem menadžmenta zaštite informacija u skladu sa zahtevima ISO 27001.

 • Napredne mogućnosti

  Pored navedenih modula, Smart Eliso nudi i napredne mogućnosti kao što su:

  • Integracija sa Microsoft Office paketom
  • WEB korisničko okruženje – intranet ili internet pristup za korisnike koji rade na udaljenim računarima,
  • Alate za internu komunikaciju,
  • Mogućnost kreiranja različitih izveštaja,
  • Mogućnost kreiranja automatizacija kroz tokove poslova,
  • Višejezično okruženje.

KONTAKT

  српски