Smart Tehnička Podrška

Posledice zastoja u radu računarskog sistema i nemogućnosti otklanjanja problema u što je moguće kraćem roku, praktično se uvek ogledaju u finansijskom gubitku, ali takođe i u gubitku kredibiliteta organizacije zbog nemogućnosti da sa odgovarajućim kvalitetom pruži uslugu svojim poslovnim partnerima ili klijentima.

Od IT odeljenja kompanije takođe se danas zahteva da deluje pro-aktivno i ne samo da pruži nesmetani rad na računaru zaposlenima, već i da predlaže efikasna rešenja prepoznatih poslovnih problema koristeći tehnologije koje ima raspolaganju ili uvodeći nove u upotrebu.


Pravi ljudi na pravom mestu

Kontinuitet u radu pre svega serverske infrastrukture, ali takođe i samih radnih stanica korisnika, brza reakcija na nove probleme i stalno ispitivanje problema sa kojima se kompanija susreće kako bi bilo predloženo optimalno rešenje, samo su neki od izazova koji se postavljaju pred vas kao menadžera ili člana IT odeljenja.

U takvim slučajevima, podrška je izuzetno važna. Tim eksperata koji čine Smart Tehničku podršku ima više od 15 godina iskustva u pružanju profesionalnih usluga visoko-stručnog informatičkog konsaltinga, realizaciji projekata unapređenja postojećih ili uvođenja novih tehnologija u poslovnu upotrebu i pružanja servisa tehničke podrške. Ovaj tim objedinjuje pomenute stvari i u potpunosti je okrenut prema Vama kao korisniku.

 • Implementacija servisa i servera

  Implementacija Microsoft Server Core servisa

  Implementacija Microsoft Server Core servisa podrazumeva implementaciju osnovnih Microsoft Windows Server Core servisa od početka (Green field). Ovo podrazumeva da klijent nema implementiranu Microsoft Windows Server Core infrastrukturu i da se vrši implementacija osnovne serverske infrastrukture i servisa od samog početka.

  Implementacija Office 365 / Microsoft 365 servisa

  Ovaj servis je namenjen kompanijama koje žele da implementiraju svoje IT servise u Public Cloud, bez prevelike potrebe da investiraju u on-premise hardver i softver. Pod ovim se podrazumeva Cloud Online implementacija Microsoft servisa i Cloud Hybrid deployment – integracija online servisa sa on-premise.

  Implementacija Exchange Servera

  Ovaj servis je namenjen svim kompanijama koje žele da implementiraju neku od verzija Microsoft Exchange servera – Microsoft platformu za email komunikaciju, kalendare, kontakte, zakazivanje i kolaboraciju.

  Implementacija SharePoint Servera

  Ovaj servis je namenjen svim kompanijama koje žele da implementiraju neku od verzija Microsoft SharePoint servera (verzije SharePoint 2016, 2019). Microsoft SharePoint je kolaboracijska web platforma koja korisnicima olakšava široki spektar funkcionalnosti koje se koriste za upravljanje poslova i zadataka koji se rade zajedno u većim ili manjim grupama. SharePoint pruža jedinstveni web portal unutar koga se može kreirati proizvoljan broj web stranica – portala.

  Implementacija Remote Desktop Servisa

  Implementacijom Remote Desktop Servisa klijentu je obezbeđeno da na jednoj centralizovanoj serverskoj platformi ima pristup desktop i aplikativnim servisima. Uvođenjem ovakvog servisa u IT infrastrukturu doprinosi se mnogo većoj iskorišćenosti hardvera i u velikoj meri smanjuje potreba i troškovi licenci i održavanja.

  Implementacija Virtuelne core infrastrukture

  Virtualizacija servera omogućava da se na jedan fizički server opslužuje više različitih virtualnih servera i time se optimizuje hardverski sistem i povećava njegova efikasnost. Uvođenje ovakvog sistema doprinosi mnogo većoj iskorišćenosti hardvera i u velikoj meri smanjuje potrebu i troškove održavanja.

 • Migracije

  Stepen oslanjanja na IT rešenja je izuzetno velik i samim tim prestanak rada nekog od „business critical“ rešenja, kakav je recimo mail sistem, ne dolazi u obzir. Sa druge strane, potrebno je unapređivati postojeće sisteme kao bi iskoristili nove prednosti i samim tim bili ispred Vaše konkurencije.

  Migracije predstavljaju servise koji imaju visok nivo kritičnosti i zbog toga se moraju uraditi veoma stručno i kvalitetno. Iskustvo je od presudnog značaja, a naše se bazira na velikom broju migracija:

  • Desktop platforme
  • Postojeće Microsoft serverske infrastrukture u Hyper-V virtualno okruženje
  • Exchange Servera
  • SharePoint Servera

 • IT Bezbednost

  U zaštiti najvažnijih resursa kompanije – podaci, i u zaštiti računara i računarskih mreža, nikako ne smemo odustati od konstantnog unapređivanja zaštite. Kroz niz rešenja i usluga omogućili smo sigurnije poslovanje i uspostavljanje bezbednosnih politika u organizacijama svih veličina i delatnosti.

  Health Check

  Servisi koji veoma brzo mogu da Vam ukažu na eventualne probleme u radu Microsoft rešenja koje ste implementirali. Vrlo često neka sitnica može znatno da unapredi efikasnost rada, a samo njeno pronalaženje i otkrivanje zna da bude mukotrpan i neizvestan zadatak. Pored toga, dobro je s vremena na vreme proveriti „zdravlje“ rešenja i na taj način još više steći sigurnost i poverenje.

  Proof Of Concept

  Dokaz koncepta (POC) je realizacija određene metode ili rešenja sa idejom da se pokaže opravdanost ili demonstracija rešenja u datim okolnostima čija je svrha provera da li rešenje ima potencijal da bude koristan.

 • Bezbedno

  U okviru Microsfot 365 paketa, ugrađena je vrhunska odbrana radi bezbednosti. Zaštita od malvera i filtriranje spam pošte da biste sačuvali e-poštu od sveprisutnih pretnji.

 • Podrška kada Vam treba

  Tu smo za Vas 24/7.

REFERENCE

српски