Testiranje softvera

Testiranje softvera je spasilo mnoge projekte od neuspeha. Ono predstavlja proces analize elementa softvera kako bi se utvrdila razlika između postojećeg stanja i zahteva. Na taj način se ocenjuje kvalitet softverskog proizvoda.


Svaka ozbiljnija kompanija brine o reputaciji koja se stvara na osnovu isporučenih proizvoda/usluga i/ili softvera. Baš zato i testiranje predstavlja važnu kariku u isporuci i garantuje kvalitet željenog nivoa.

Testiranje softvera obezbeđuje kompatibilnost softverskog proizvoda sa regulatornim, poslovnim, tehničkim, funkcionalnim i korisničkim zahtevima. „Quality assurance” se sprovodi u toku razvoja softvera jer stavlja akcent na pronalaženje eventualnih grešaka pre nego što proizvod uđe u finalnu fazu.

 • Cilj testiranja softver

  Glavni cilj testiranja softvera je da se obezbedi vrhunski kvalitet proizvedenog softvera, koji garantuje zadovoljstvo i ispunjenje svih zahteva i potreba klijenata.

  • Prepoznavanje greške u što kraćem roku
  • Sprečavanje greške
  • Provera da li je zahtev klijenta ispunjen ili ne
  • I konačno cilj testiranja je merenje kvaliteta proizvoda i projekta.

 • Faze testiranja softvera

  Naši stručnjaci ozbiljno shvataju svoje dužnosti. Prvo će temeljno poučiti zahteve projekta/analize, zatim definisati trenutno stanje proizvoda, identifikovati poslovne ciljeve, potrebe i očekivanja klijenta.
  Zatim će na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka precizno proceniti vreme i resurse potrebne za završavanje projekta na vreme kako bi se napravio plan testiranja. Pažljivo se proučava dostavljena dokumentacija, tehničke specifikacije, prototipovi i na osnovu svih podataka, pravi se plan testiranja.

  Na osnovu raspoloživih resursa, softver testeri prave test slučajeve i podešavaju okruženje. Potom vrše testiranje softvera i sve otkrivene greške predano beleže kroz sistem za evidentiranje grešaka. O svim pronađenim greškama, ažurno se obaveštava klijent tokom čitavog procesa testiranja.

REFERENCE

српски