Održana online konferencija „Kako treba da izgleda Vaša Arhivska knjiga“

U sredu, 20. oktobra 2021. godine, održana je online konferencija „Kako treba da izgleda Vaša Arhivska knjiga“ u saradnji sa gostujućim stručnim predavačem, gospođom Milenom Popović Subić, arhivskim savetnikom na poslovima matične delatnosti i rukovodiocem  Grupe za matične poslove Arhiva.

Ovom prilikom predstavljene su novine po Zakonu o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, ali je i skrenuta pažnja na važnost razumevanja i primene Uredbe o kancelarijskom poslovanju.

Učešće je bilo slobodno, a preko 140 prijavljenih ispratilo je i aktivno učestvovalo u ovoj konferenciji kako bi dobili odgovore na pitanja o ovoj veoma aktuelnoj temi.

Nakon izlaganja gospođe Popović Subić, prisutnim učesnicima, kolega Predrag Višić, Account Manager, predstavio je rešenje za efikasniji, brži i bezbedniji rad sa dokumentacijom – elektronsku pisarnicu Smart Elpis, koja u svom sastavu pored elektronskog delovodnika, neophodnih evidencija i generičkih izveštaja, instant obaveštenja i elektronske pošte, ima i Arhivsku knjigu.

Utisci prisutnih učesnika su bili veoma pozitivni, te su pohvalili saradnju Arhiva Vojvodine i kompanije Smart, kao i inicijativu da se pojasne obaveze i prava privrednih subjekata.

Pogledajte snimak online konferencije „Kako treba da izgleda Vaša Arhivska knjiga“

Povezane vesti

српски